De 10 Geboden van een Marshal

De 10 Geboden van een Marshal

 

 1. De Vlagmarshals blijven steeds op hun positie staan!
 2. De Marshal met de Blauwe en Gele vlag hebben steeds oogcontact. De Marshal met de Blauwe vlag is de engelbewaarder van de man met de Gele vlag!
 3. De vlaggen worden in 8-vorm gezwaaid (uitgezonderd olie vlag)!
 4. De vlaggen dienen steeds zichtbaar opgesteld te worden!
 5. De vlaggen dienen steeds haaks op het raceverkeer gegeven te worden!
 6. De 2 vlagmarshals hebben steeds de Blauwe en Gele vlag in hun handen, de andere vlaggen staan binnen handbereik!
 7. Denk steeds aan Uw veiligheid en aan die van uw andere ploeggenoten!
 8. Bij een ongevalsituatie is de volgorde steeds:
  Geel gestrekt – Geel gezwaaid – Groen gezwaaid!!
 9. Alle vlaggenposten moeten onderling steeds oogcontact met elkaar hebben!
 10. De vlagmarshals zijn de OGEN van de interventieteams die langs het baanvak opereren!